Výukové filmy pro základní školy


OXIDACE A REDUKCE KOLEM NÁS

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
ŘADA REAKTIVITY KOVŮ, GALVANICKÉ ČLÁNKY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
ELEKTROLÝZA, AKUMULÁTORY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
ALKANY, ALKENY, ALKYNY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
AROMATICKÉ UHLOVODÍKY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 350 Kč

Cena mp4/YouTube: 300 Kč

Bližší informace o produktu
MONOSACHARIDY A DISACHARIDY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
POLYSACHARIDY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD. VÝROBA PIVA

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ – ALKOHOLY, FENOLY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ – ALDEHYDY, KETONY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ – KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
CHEMICKÁ REAKCE

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
TYPY CHEMICKÝCH REAKCÍ

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
OXIDY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
JAK PROBÍHAJÍ CHEMICKÉ REAKCE

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
ÚPRAVA PITNÉ VODY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
SULFIDY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 350 Kč

Cena mp4/YouTube: 300 Kč

Bližší informace o produktu
OXID SIŘIČITÝ. KYSELINA SÍROVÁ

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
HALOGENIDY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 400 Kč

Cena mp4/YouTube: 350 Kč

Bližší informace o produktu
POKUSY S KAPALNÝM DUSÍKEM. AMONIAK

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 450 Kč

Cena mp4/YouTube: 400 Kč

Bližší informace o produktu
ZAJÍMAVÉ POKUSY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 350 Kč

Cena mp4/YouTube: 300 Kč

Bližší informace o produktu
KYSELINA DUSIČNÁ A DUSIČNANY

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 350 Kč

Cena mp4/YouTube: 300 Kč

Bližší informace o produktu
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, VÝROBA PITNÉ VODY, CUKRU, PAPÍRU, PIVA A SÝRU

Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Cena DVD: 950 Kč

Cena mp4/YouTube: 900 Kč

Bližší informace o produktu