CHEMIE PRO ČTYŘLETÁ GYMNÁZIA – 3. DÍL

Mareček Aleš, Honza Jaroslav


Rozsah: 256 stran

Form�t: 155 x 230 mm

Vazba: brožovaná

ISBN: 978-80-902402-6-1

EAN: 9788090240261

Dop. Cena: 195 Kč


Třetí díl učebnice obsahuje informace o chemii halogenderivátů, hydroxyderivátů, aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin a jejich derivátů. Další kapitoly jsou věnovány heterocyklickým sloučeninám, polymerům a přírodním látkám - sacharidům, lipidům, bílkovinám a nukleovým kyselinám. Další kapitoly jsou věnovány aminům, nitrosloučeninám, heterocyklům, polymerům a přírodním látkám - sacharidům, lipidům, bílkovinám a nukleovým kyselinám. Na tyto kapitoly navazuje přehledně zpracované učivo biochemie. Celá kniha i kapitoly věnované organickému názvosloví byly v tomto vydání přepracovány podle současně platné úpravy IUPAC.